Maak kennis met Stucwerkt.nl

Stucwerk is niet iets waar u zich als particulier dagelijks mee bezig houdt. Online is er veel informatie te vinden, maar vaak blijkt uw situatie toch net even anders. 

Met meer dan 35 jaar ervaring adviseert Stucwerkt.nl u graag bij uw project. Dit kunnen we natuurlijk alleen doen als we op de hoogte zijn van uw situatie en plannen. Wij hechten daarom grote waarde aan een kennismakingsgesprek waarin we uw situatie ter plaatse kunnen bekijken en uw plannen met u doornemen. Aan de hand van dit kennismakingsgesprek maken wij een voorstel met daarin alle afspraken, kosten en voorwaarden helder uiteen gezet.

Zodra u besluit Stucwerkt.nl uw opdracht te gunnen, plannen we in overleg met u onze werkzaamheden in. Ook maken we een inschatting van de opleverdatum. Voor onze werkwijze en voorwaarden klik hier.

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!